viernes, 7 de noviembre de 2008

Mots Amb Arrels

Des del passat 3 de novembre i fins al 29 tenim l'oportunitat de veure a la Biblioteca Pompeu Fabra l'expossició Mots Amb Arrels, la qual ens ofereix claus precioses per desxifrar els escenaris del passat, i poder entendre la fesomia dels paisatges d'avui. Són noms que tenen arrels.
A la mateixa es poden trobar un munt de pistes i d'informacions per entendre l'origen i el desenvolupament de la toponímia a Catalunya. Des de seres, valls, platges, rius, a religions o antigues amenades.
Aquests noms són el testimoni de la història del país, i del pas pel territori de diferents pobles i cultures que han deixat la seva senyal i la seva petjada en forma de topònims.

Crida l'atenció, per exemple, la fase expositiva de la dictadura franquista, a on estava prohibida la utilització de la llengua catalana i que ho van sofrir alguns topònims que ara ens fan riure, però que segur que en aquella època no va agradar gens als lugarenys (Sant Boi - San Baudilio). No hi ha, però, cap referència a l'època Republicana, a on també es van fer diverses "interpretacions" dels noms d'alguns carrers, places, pobles i ciutats de la nostra geografia.

Un cop més, demostrem que la llengua és un element que defineix la identitat personal i col·lectiva, què és una eina de comunicació i d'aprenentatge i una porta oberta al coneixement del mon i de tot allò qè ens envolta.

És bo tenir una actitud positiva d'interés i de confiança davant la diversitat de llengües i cultures, la consciència de pertànyer a una comunitat lingüística, social i cultural, però sempre respectant a la dels altres i sense caràcter excloent.

No hay comentarios: