lunes, 14 de febrero de 2011

La Participació al Pressupost 2011. Què hem fet, i com ho hem fet.

Vista general del CC Pla d'en Boet abans de començar l'Audiència Pública. Foto: Cap Gròs
Dins del complex procés d’elaboració del PAM (Pla d’Actuació Municipal) i els pressupostos, hi ha un element destacable que és la seva vessant participativa. A Mataró, des de fa anys, aquesta vessant ocupa una posició cabdal i s’estructura a través de la xarxa d’espais participatius sectorials i territorials, és a dir els consells municipals de participació.
El marc pressupostari per l’any 2011 es va presentar en un Consell de Ciutat extraordinari celebrat al novembre.
Posteriorment, aquest avantprojecte de PAM i pressupostos 2011 s’ha presentat en tots els consells de participació. Actualment a Mataró comptem amb 13 consells sectorials, 5 territorials, 1 consell de ciutat, 4 consells dependents d’organismes autònoms i 4 d’empreses municipals. Això significa que s’ha treballat amb més de 600 persones. Cartell Audiència Púbica 2011
Al gener es va celebrar l’Audiència Pública a la qual es va convocar a totes aquestes persones, així com a la ciutadania en general. A aquest acte hi van assistir gairebé 200 persones. Més que mai. La majoria de les propostes van ser de caire social.
El document final del PAM 2011 s’ha elaborat a partir de les aportacions fetes en tot aquest procés, escoltant a la gent, debatin-te les propostes i valorant-les sent realistes.
Cal destacar que en el marc de les reunions dels consells municipals es va treballar en coherència amb tot allò que suposa la situació de crisi econòmica actual, millorant la proposta inicial.
Cal felicitar-nos, doncs, de la participació de la ciutadania, organitzada o no, en tot el procés, i cal felicitar-nos del producte final, un Pla d’Actuació 2011 fet per tots i totes.

No hay comentarios: