miércoles, 10 de diciembre de 2008

60è aniversari Drets Humans

Un moment de l'acte (capgros.com)
Ahir es van celebrar els 60 anys de la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans, i per aquest motiu, al migidia, a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Mataró han fet un acte de lectura de la mateixa article per aticle amb representants de diverses entitats, col·lectius i escoles. De l'Angeleta Ferrer han assistit un grupet de nens i nenes que han llegit diversos articles de la mateixa

La Declaració Universal del Drets Humans de 1948 estableix que “Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets”.

Fa 60 anys , que els Estats es van comprometre a respectar i fer complir el conjunt dels drets humans, civils, econòmics, polítics, socials i culturals, proclamant així el dret a una vida digna per a tots els essers humans.

Els Drets Humans són universals, indivisibles i interdependents i cap no té prioritat sobre l’altre. Per aquets motiu la comunitat internacional ha de tractar al conjunt dels drets humans de manera global, justa i equitativa, en peu d’igualtat i donant a tots el mateix pes.

60 anys després de la Declaració dels Drets Humans, veiem com aquest Drets encara no són plens. Moltes pobles i individus no gaudeixen dels drets més elementals: el dret a l’aliment, a l’educació, a la sanitat, a la igualtat entre home i dona, al treball...

Amb motiu de la celebració del 60è aniversari de la Declararció dels Drets Humans, el Secretari General de les Nacions Unides, Ban Ki-moon diu:

“És el nostre deure garantir que aquests drets es facin efectius en la realitat –que siguin coneguts, compresos y gaudits per tots, en tots els llocs del món. Moltes vegades, els que més necessiten que es protegeixin els seus drets són els que necessiten estar informats de l’existència de la declaració- i de que existeixen per a tots.”

Es tasca de tots, dels Estats, de les organitzacions internacionals, també des de els municipis i les organitzacions locals, donar a conèixer la declaració del Drets Humans, però més encara el treball pel seu compliment.

Des de l’any 2005 per acord del Ple Municipal, Mataró forma part de la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans a la Ciutat –actualment adherits 139 municipis de la provincia- que en l’àmbit municipal preten:

· Difondre el contingut de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.
· Incorporar dins l’ordenament local els principis i les normes de la Carta com a primera regla jurídica.
· Endegar mecanismes de garantia establerts en la Carta així com les actuacions necessàries per tal d’implementar indicadors de seguiment.


Després de 60 anys, de ben segur que s’ha avançat amb l’acompliment d’alguns dels Drets contemplats en la Declaració, però mentre hi hagi persones en el món que passin fam, no tinguin dret a la sanitat, a l’educació, vegin els seus drets vulnerats o pateixin les conseqüències de la guerra, caldrà continuar treballant en dues direccions denunciant els incompliments i posant els mitjans per la seva aplicació.

No hay comentarios: