miércoles, 4 de abril de 2007

Decàleg de compromisos del món local socialista (VII, VIII, IX i X)


Aquesta és la 4ª part i la 5ª, amb això ja us habré posat tots els compromisos genèrics. Al post de la 3ª part podeu trobar les anteriors. En poc temps tindrem els específics de Mataró. us sorprendran satisfactoriament.

Continuem amb el decàleg, no té desperdici:

7. Prioritzarem la promoció d'habitatge públic digne i assequible
  • Promoció pública d'habitatge, rehabilitació de 100000 (cent mil) pisos i mesures contra la sobre ocupació.
  • Generarem més sòl públic per construir habitatge protegit.
  • Crearem consoscis territorials per coordinar les promocions d'habitatges públics de les diferents administracions.

8. Demanarem la creació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

  • L'Àrea Metropolitana de Barcelona és imprescindible per garantir serveis públics eficients.
  • Mostrem el nostre suport a les demandes de creació d'altres àrees metropolitanes a Catalunya.

9. Treballarem en polítiques destinades a l'Emancipació dels joves.

  • Farem nostres les demandes d'emanciapció dels i de els joves.
  • Cal treballar d'una manera integral en tres àmbits per fer possible aquesta emancipació: la formació, l'ocupació de qualitat i l'accés a un habitatge digne a un preu assequible.

10. Demanarem la millora del finançament local.

  • Demanem al Govern de la Generalitat que en un termini de 4 anys es quatripliqui el Fons de Cooperació Local de Catalunya.
  • Demanem, també, que es millori d'una manera definitiva el finançament dels petits municipis.
  • Igualment, continuem demanant que l'Estat i la Generalitat resolguin el finançament de les despeses impròpies que representen actualment el 27% dels pressupostos municipals.

És maco veure com, molts anys després, la paraula EMANCIPACIÓ forma part del vocabulari del dia a dia del PSC, que els socialistes ens creiem això de què els joves volen formar-se bé per poder accedir a un treball digne que els permeti viure en un habitatge a on poder crèixer personalment.

No hay comentarios: