lunes, 2 de abril de 2007

Decàleg de compromisos del món local socialista (V i VI)


3ª part del Decàleg de compromisos sorgit de la III Convenció Municipal (aquí la i la ):

5. Treballarem per l'acollida i la integració de la immigració

  • Desenvoluparem plans locals d'acollida per a les persones nouvingudes en els nostres pobles i ciutats.
  • Adequarem l'oferta de serveis públics a les noves realitats derivades de la immigració. Hem de garantir l'accés de tothom als serveis públics bàsics.

6. Vetllarem pel compliment de les inversions previstes en la millora del transport públic

  • La mobilitat ha esdevingut un element clau per la cohesió territorial, el benestar i la millora de la competitivitat.

  • Vetllarem pel compliment dels acords d'inversions en la xarxa ferroviària, la millora de l'atenció als usuaris i el traspàs del servei de rodalies un cop garantides les inversions previstes.

  • La disponibilitat del servei de metro nocturn els caps de setmana.

Immigració i mobilitat. Dos temes espinosos que els socialistes no deixem de banda i presentem les nostres pròpies propostes. Difícils de gestionar, però s'han d'afrontar de cara.

No hay comentarios: