viernes, 16 de noviembre de 2007

Èxit a la jornada de renovació dels Consells Municipals


Dissabte al matí vam fer al Centre Cívic de Rocafonda la Jornada de Revisió dels Consells Municipals.
Des de l’Ajuntament, entenem la participació ciutadana com la contribució que fan els ciutadans en els processos de presa de decisions en els afers públics i col·lectius. El sentit de la participació es construeix a partir de les variables locals i permet moles models, gradacions i matisos. L’objectiu final és la definició de polítiques més complertes, una implementació més estructurada i uns mecanismes d’avaluació que ofereixin informació útil per la millora i la innovació ciutadana.
Obrir els processos de decisió a la participació conté tan elements de voluntat com de necessitat. Voluntat en el sentit d’aposta estratègica entenent que la participació reforça la democràcia i possibilita una major legitimitat de l’acció de govern. Necessitat en el sentit que la complexitat dels reptes actuals requereixen de la formulació de polítiques més transversals i integradores. La contribució dels diferents agents socials permet una definició de polítiques més arrelades al territori i amb més possibilitats d’execució amb bons nivells d’eficiència i eficàcia.

En el desenvolupament de les polítiques de participació ciutadana, els Consells Municipals esdevenen importants actors impulsors. Una de les seves grans potencialitats és la capacitat de proposar, amb l’exercici del qual poden influir en la presa de decisions municipals.
En els darrers anys, s’han posat en marxa diferents mecanismes, a través dels quals es permet potenciar aquesta capacitat propositiva i influent dels Consells Municipals i de la ciutadania en general com poden ser el PAM i Pressupostos municipals dels quals els últims anys han sorgit desenes de propostes, o els grups de treball que han desenvolupat alguns consells, com poden ser alguns Territorials o el de Medi Ambient, que han permès treballar propostes amb les aportacions dels integrants dels Consells.
Al procés de revisió hi ha dues fases. La primera va començar fa un parell d’anys amb la realització d’un estudi dels Consells, estudi que es va fer començant per l’Anàlisi documental: estatuts, composició i ubicació en l’estructura municipal, la percepció dels secretaris/es dels consells municipals i de les persones responsables de les àrees d’on depenen i entrevistes personalitzades amb els i les responsables polítics dels diferents grups municipals.
La segona de les fases l’hem encetat al principi d’aquest mandat, els últims mesos. Es fa amb un procés de revisió i creació d’un document que reguli el funcionament dels Consells Municipals, amb dos itineraris diferenciats, però que són, per descomptat, complementaris.
Un es la Comissió de treball pel futur dels consells municipals conformada per tots els grups municipals de l’Ajuntament de Mataró encarregada d’elaborar i consensuar el document definitiu que reguli el funcionament dels consells municipals i que reculli les diferents propostes d’actuació que es plantegin (s’han fet dues sessions i ara farem la tercera per elaborar el document definitiu), i l’altra és la informació, distribució i recollida d’aportacions dels consells municipals i entitats de la ciutat, amb quatre sessions per als ex - membres dels consells municipals, dues el 16 d’octubre i dues més el 25, totes elles en horaris diferents perquè tothom tingués la oportunitat d’assistir-hi.
Tot finalitzarà, un cop aquest document, consensuat per tots els grups polítics, aprovats a la Comissió Informativa de desembre, per donar llum verda als responsables de poder convocar els mateixos.
Desprès de tot això, es farà, per aplicar els canvis de la millor manera, unes sessions de treball amb els/les Presidents/es i els/les secretaris/es per a transmetre els resultats del procés i fer-los partícips de les noves propostes envers el funcionament i les dinàmiques de treball dels Consells Municipals.
Creiem que hem fet un procés el màxim d’obert i de participatiu per renovar precissament això, una pota molt important dels processos participatius.

Crec, sincerament, que hi ha un model Mataró pel què representa a la participació, i així ens ho diuen de molts llocs. En Ramon Bassas en parla.

I crec que el resultat és possitiu, molt possitiu.

1 comentario:

catalunya.ffw dijo...

Carlos,

A l'Olla de Grills s'ha obert un debat interessant: o PSOE=PP o CAT=PSOE.

http://olladegrills.wordpress.com/2007/11/18/o-psoepp-o-catpsoe/

T'hi apuntes?

Marc Arza
www.catalunyafastforward.blogspot.com